Pomoc społeczna - rodzaje świadczeń
Świadczenia pieniężne PDF Drukuj Email
wtorek, 15 listopada 2011 12:31

Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłek celowy przysługuje osobom i rodzinom, przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, których dochód nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie, oraz 542 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących

Więcej…
 
Dożywianie PDF Drukuj Email
wtorek, 15 listopada 2011 12:31

Na podstawie Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dozywiania" pomoc przysługuje osobom i rodzinom, przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ochrony macierzyństwa, wielodzietności, których dochód nie przekracza 684 zł na osobę w rodzinie, oraz 813 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących w formie dożywiania dzieci w szkołach, zasiłku celowego na zakup żywności aoraz pomocy rzeczowej.

Więcej…
 
Usługi opiekuńcze PDF Drukuj Email
wtorek, 15 listopada 2011 12:30

Przysługują osobie samotnej lub w rodzinei, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona.

Więcej…
 
Domy Pomocy Społecznej PDF Drukuj Email
wtorek, 15 listopada 2011 12:30

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonowac w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbednej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej

Więcej…